Mērķi

gimene1

Biedrības mērķis ir ieviest praksē paliatīvās aprūpes koncepciju Latvijā, atbalstīt neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informēt sabiedrību par paliatīvās aprūpes nepieciešamību, aktualitātēm un iesaistīt sabiedrību palīdzības sniegšanā.

Biedrības uzdevumi ir:

  1. sniegt bērniem un viņu ģimenes locekļiem paliatīvo aprūpi;
  2. izglītot un informēt iedzīvotājus un labklājības sfērā strādājošos par bērnu  paliatīvās aprūpes būtību, mērķiem un iespējamām aprūpes metodēm;
  3. iesaistīt sabiedrību paliatīvās aprūpes sniegšanā bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
  4. celt un uzturēt augstu paliatīvās aprūpes profesionālo līmeni, īpaši labklājības sfērā strādājošajiem;
  5. veicināt multidisciplināru komandu izglītošanu paliatīvajā aprūpē.

Bērnu paliatīvā aprūpe nodrošina kompleksu pieeju slimībai – hroniskas neizārstējamas slimības simptomu kontroli, psiholoģisku, sociālu un garīgu aprūpi. Jau 15 gadus Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība (turpmāk – Biedrība) kā nevalstiska organizācija risina jautājumus, kuri saistīti ar bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību visā valstī. Biedrība ir izveidojusi bērnu paliatīvās aprūpes modeli multidisciplinārai komandai, kuras sastāvā vienoti strādā ārsts, medicīnas māsa, kapelāns, sociālais darbinieks, psihologs un psihoterapeits. Šāda komanda darbojas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, nodrošinot paliatīvo aprūpi mājās Rīgas pilsētas un Rīgas reģiona iedzīvotājiem, kā arī ambulatorus paliatīvās aprūpes pakalpojumus.